Solastalgia Nedir? Tedavisi Bulunuyor Mu?

946 kez görüntülendi

Sponsorlu Bağlantılar

Solastalgia; iklim değişikliği, doğal afetler veya hava koşulları nedeniyle bir kişinin yaşadığı olumsuz değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan bir depresyon veya sıkıntı biçimidir. Bu durum, kişinin yaşadığı yerle ilgili kimlik, aidiyet ve güvenlik duygusunda derin, genellikle uzun süreli bir bozulmayı beraberinde getirir.

Nispeten yeni olan bu kavram, evleri, arazileri ve toplulukları istenmeyen, olumsuz veya öngörülemeyen çevresel değişikliklere maruz kalan kişilerin yaşayabileceği belirli endişe, umutsuzluk ve travmayı daha iyi açıklamak için geliştirilmiştir. Esasen, sıkıntı içindeki bir ekosistem, bu yerlere ev diyen insanlarda önemli, kronik bir sıkıntı yaratabilir. Solastalji durumunu tetikleyebilecek durum türlerinin örnekleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

• Kuraklık olması
• Orman yangını
• Su baskını
• Daha temiz kesim yerlerine yerleşmek
• Madencilik
• Sürekli duman veya sis oluşması
• İklimin aşırı sıcak veya soğuk olması
• Mülkün tahrip edilmesinin veya değiştirilmesinin gibi nedenler

Solastalgia’nın Riskleri ve TedavisiSolastalgia Risk Faktörleri

Herkes iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan bir Dünya da yaşadığı için, herkes bu duruma çeşitli derecelerde duyarlı olabilir. Bununla birlikte, çevresel felaketlere, hasara daha yatkın olan veya bu tür olayların tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan kişiler ek solastalji riski altındadır. Örneğin, Kuzeybatı Pasifik’te yaşayanlar, önümüzdeki 50 yıl içinde bölgede büyük olasılıkla felaketli veya büyük bir deprem olacağı söylentisi vardır. Bu yaklaşan doğal afet olasılığından duyulan endişe, bazı kişilerde solastaljiyi hızlandırabilir. Ayrıca gerçek bir depremin yıkımını yaşamanın da bu duruma neden olabilir. Bununla birlikte solastalgia geliştirme olasılığını arattıran bazı risk faktörleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

• Üzücü bir çevresel değişikliğin doğrudan etkisini yaşamak
• Çevresel değişimle ilgili dolaylı deneyime sahip olmak
• Sel bölgeleri, fay hatları boyunca, düşük deniz seviyesinde, erozyon ve yangına eğilimli araziler gibi doğal afet riski daha yüksek olan bölgelerde yaşamak
• Yoksulluk veya renkli topluluklar içinde yaşamak,
• Doğal afetlerde ve soylulaştırmada daha büyük hasara maruz kalmaya daha yatkın bölgelerde yaşama eğiliminde olmak
• Kentsel büyümenin ittiği örtüşen gruplara uyum sağlayamamak
• Bu gruplar arasında daha az finansal kaynağa sahip olmak veya hayatlarını devam ettirmek için desteğe ihtiyaç duymak.
• Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi diğer akıl sağlığı sorunlarına sahip olmak

Yapılan bir araştırma da, iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda marjinalleştirilmiş veya yetersiz hizmet alan topluluklardaki kişileri orantısız bir şekilde etkilediği bulunmuştur. Bu nedenle, bu topluluklarda yaşayan kişiler solastalji geliştirme ve uygun şekilde teşhis veya tedavi edilememe riski daha yüksek olabilir.

Solastalgia Tedavisi

Pek çok kişi yardım almadan bu duruma katlansa da, etkili tedaviler mevcuttur. Bu bozukluk için nitelikli ruh sağlığı uzmanları ile standart tedaviler ve çeşitli psikoterapi biçimleri vardır. Belirtildiği gibi, ilaçlar veya yaşam tarzını içerebilecek doğru teşhisi ve en etkili tedavi planını alabilmek için bilişsel davranışçı terapisi (CBT) alınabilir. Bunun yanında solastalgia tedavi etmenin birçok yolu vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Bilişsel davranışçı terapisi

Bilişsel davranışçı terapisi, düşüncelerin, duyguların ve davranışların birbiriyle bağlantılı olduğu fikrine dayanan bir tür konuşma terapisidir. Danışmanlık için bu yaklaşım, zihinsel sağlığı ve hayata genel bakışı iyileştirmek için olumsuz düşünceleri yeniden yönlendirmeyi veya değiştirmeyi amaçlamaktadır. BDT’nin hem anksiyete hem de depresyon tedavisinde etkili olduğu ve solastalji için birinci basamak tedavi olduğu gösterilmiştir.

Diğer yaklaşımlar

Başarılı olabilecek diğer terapi türleri arasında kişilerarası terapi ve psikodinamik terapi bulunur. Solastalji hastaları, değişen veya değişen çevrelerinin duygusal sonuçlarını ele alır. Bunun yanı sıra, hem varoluşsal hem de pratik olarak yer ve ev duygularını yeniden inşa etmenin yollarını keşfetmekten de yararlanabilir. Genellikle terapötik yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılır.

İlaçSolastalgia’nın Riskleri ve Tedavisi

Semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için antidepresanlar ve anksiyete önleyici ilaçlar reçete edilebilir.

Solastalgia Tedavisinde Zorluklar

Solastalji tedavisinde en büyük zorluklardan biri, bu durumla ilgili çok üzücü olan şeylerin çoğunun kişinin kontrolü dışında olmasıdır. Bu duruma neden olan çevresel değişikliklerden genellikle sorumlu olan devasa, görünüşte durdurulamaz güçler (kasırga veya tsunamiler gibi), çaresizlik, güçsüzlük ve umutsuzluk duyguları hissetmek, acı çeken kişinin etkisinin çok dışındadır. Tedavide solastalji hastaları kontrol duygularını, umutlarını, amaçlarını ve gelecek planlarını geri almanın yolları üzerinde çalışılır. Ek olarak, birçok araştırmacı, çevresel bozulmanın insan ve ekosistem sağlığı arasındaki bağlantı üzerindeki sonuçlarının uzun süreli olduğu bildirmektedirler. Ve bunun yanı sıra, sıkıntı ve umutsuzluğun gelecek nesillere aktarılabileceği ve solastaljiyi daha da anlamlı hale getirebileceği sonucuna varmışlardır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık